Versnyom

 

A  Versnyomban amatõr fordításokat-ferdítéseket, kevéssé ismert vagy ugyancsak amatõr szerzõk nyomán született mûveket olvashatnak. Hangsúlyozzuk, ezek nem mûfordítások, csupán próbálkozások, játékok.

Mostani számunkban azonban kicsit talán többrõl van szó. Nagy örömünkre egyik kedves olvasónk figyelemreméltó szerzõk mûveinek méltó fordításait küldte el számunkra.

Hadd buzdítsak másokat is arra, hogy saját írásaik mellett fordításokkal tiszteljék meg lapunkat. Elérhetõségeink:

helyzetember@freestart.hu
laredo@ludens.elte.hu
tengerszem@ludens.elte.hu

Az alábbi magyarításokat Simon Imre készítette a szúfi misztikusok nagyszerû verseinek angol fordításai alapján. A szúfizmus az Iszlám elsõ századaiban kialakult aszketikus, a keresztény szerzetességre hasonlító irányzat, a szúfi (a szúfizmust követõ személy) jelentése is 'gyapotruhás', utalva az önmegtartóztató, világtól elvonuló életmódra. A kilencedik század táján a muszlim szúfizmus kapcsolatba került a keleti, fõként buddhista tanokkal. Így alakult ki a keleti vallásokban is megtalálható panteista Isten- és világszemlélet, mely az egyén céljának és értelmének a világban és Istenben történõ feloldódást tekinti; emellett az irányzat kezdeteitõl jelen van a keresztény miszticizmusra hajazó, mindent elsöprõ erejû, az Isten iránt érzett Szerelem eszménye. A szúfizmus a mûvészetben, irodalomban is meghatározó, a két legismertebb szúfi misztikus költõ Mauláná Dzsalál-ad-Dín Rúmi (1207–1273) és Samszu'-d-Dín Muhammad Háfiz (1318?–1389), mindketten perzsák és mindketten vezetõ szerepet töltöttek be vallási közösségükben. Egyházi munkájuk jelentõsége mégis eltörpül a világirodalomra tett hatásuk mellett.

 

Mauláná Dzsalál-ad-Dín Rúmi: Csend
Mauláná Dzsalál-ad-Dín Rúmi: Forrásod vizébõl
Samszu'-d-Dín Muhammad Háfiz: A ma éjszaka témája a szeretet
Samszu'-d-Dín Muhammad Háfiz: Csak pihenj meg

 

Mauláná Dzsalál-ad-Dín Rúmi: Csend

Meghaltam
Megszületett bennem egy új szeretet
Kitárult elõttem egy igazi Élet
Válj eggyé a végtelenséggel
Törd szét a börtön falát
Szökj meg
Szüless bele egy új színbe
Azonnal cselekedj
Sûrû felhõ vesz körül
Osonj ki észrevétlenül
Halj meg és élj a csendben
A nyugodtság a legbiztosabb jele annak
hogy meghaltál
A régi életed egy eszeveszett rohanás
volt a bekesség elõl
De most a szótlan telihold tündöklik
fenn az égen

Simon Imre fordítása

 

Mauláná Dzsalál-ad-Dín Rúmi: Forrásod vizébõl

Mi volt abban a gyertyafényben
ami oly hamar megnyitott
és elemésztett

Jöjj vissza barátom
A mi szeretetünk nem egy
mesterséges formalitás

Semmi sem tudna segíteni rajtam
Csak is az a szépség

Emlékszem arra a hajnalra
amikor lelkünk
találkozott

Én akkor a te forrásod tiszta
vizét ittam
és
eggyé
váltam
Veled

Simon Imre fordítása

 

Samszu'-d-Dín Muhammad Háfiz: A ma éjszaka témája a szeretet

A ma éjszaka témája a Szeretet
Holnap éjszaka úgyszintén
Tulajdonképpen nem ismerek
Érdekesebb témát
Számunkra vitaképpen
Addig amíg meg nem halunk

Simon Imre fordítása

 

Samszu'-d-Dín Muhammad Háfiz: Csak pihenj meg

Csak ülj le most
Semmit se csinálj
Csak pihenj meg

Az Istentõl való elszakadás
A legkeményebb munka ezen a földön

Hadd hozzak Neked egy tálcán
ételt és valamit inni
amit szeretsz

Használd lágy szavaim
mint egy párnát
s pihenjen
azon
fejed

Simon Imre fordítása

 

 

Ugrás a lap tetejére

Címlap, Üzenet, HelyzetJelentés, Mink magunk,

Élõkép, Vastartalék, Versnyom

helyzetember@freestart.hu

címlap
üzenet
helyzetjelentés
mink magunk
élõkép
vastartalek
versnyom
swaptext