Üzenet
    Szerkesztői előszó

    Bevezető
      Tengerszem írása

    Rejtvény
    Archívum

 

Hetedhét

Kalász László versei

 

A HelyzetEmber klasszikus szerzők műveiből válogat. Harmadik számunkban Kalász László verseit olvashatják.

Perkupán született 1933. február 3-án. Sárospatakon szerzett pedagógusi diplomát. Hajdúszováton kezdett tanítani, majd a Borsod megyei kis faluban, Szalonnán lett tanár, 1984-től pedig könyvtáros. Részt vett a Napjaink című irodalmi lap szerkesztésében, a Hetek néven ismert költőcsoport tagja volt (a többiek: Ágh István, Bella István, Buda Ferenc, Raffai Sarolta, Ratkó József, Serfőző Simon). Munkái gyakran megjelentek a megyei lapokban is. Irodalmi munkássága elismeréseként Radnóti-, József Attila-, és Szabó Lőrinc-díjat is kapott.
Versei mellett rajzokban és festményekben is megörökítette szeretett lakóhelye szépségét.
1999-ben halt meg.

Művei:

Szánj meg idő. 1967.
Parttól partig. 1970.
Hol vagy jövendő. 1973.
Ne dűts ki szél. 1975.
Mintha rögtön meghalnék. 1983.
Színt vallok a szelekkel. 1983.
Nehéz a szó. 1984.
Világ menj világgá. 1992.
Összegyűjtött versek. 1995.
Nagy jövő mögöttünk. 1998.

 

Műemlékeimet
Sose azt
Úgy hogy mindenki hallja
El kell dobni
A semmi fordul
Játszhattál volna
Nehéz a szó
Megáll a szél
Végtelen rét havában
Hon-
Csillagokat fűznék
Meghalt
Utazás
Csüng a Hold
Nőnek fejembe
Csoportkép
Színt vallok a szelekkel
Újra hó
Felnyúlok:
Heten
Olyan fehér

 

 

Műemlékeimet

                  a köveket
mutogatom
büszke vagyok minden kőre
az utakon
s szétszórva a hegyoldalakban:
évmilliók szilárd alakban

ez volt első játékom
s első fegyverem is
ez a kavics:
győzelmeit
elmondaná
Perkupán
vagy két-három ablak!

Majd az első szerelmi párbaj
a réten kinn a parittyával
komor idők!

s hogy összekoccant
olykor lábam ujjával egy-egy
– vígasztalt hogy bő vérre nem megy
ha folyt is némi – nem a kőé

aztán szórtam tág szívlapáttal
néhány évig kátyús utakra
cikkantottam ezeregyszázért
nagy kedvemben Napba ugratva
laposát az útmenti patak
vizén hányszor megtáncoltattam!

apám hányta harmincöt évig
nem érezte hogy háta pattan
hajolt hajolt s mikor felállott
volna harmincöt év múlva
vette észbe: nincs egyenesben
valami mindig földbe húzza

kövek kövek hű társaim lám
hozzátok mégis hű maradtam:
kővel játszom
bár lennék én is
kő tettekben szikla szavakban

 

Sose azt

           amit gondoltam
mindig dadogtam a sorban
nem sikerült az egésze
sose szóltam felerészt se
soha azt amit gondoltam
sose álltam jól a sorban
örök újonc – mind kilógtam
sapkámat szememre toltam
eszemet szívemben hordtam
sose álltam jól a sorban
jelentkeztem s mindig késve
s csak maradék-semmiségre

régtől szétrágják előlem
ami miatt teremtődtem

 

Úgy hogy mindenki hallja

úgy fogjak dalba
mindig

s úgy végezzem
hogy ne vérezzen
el ami szólni indít

s hogy hallja meg
végső szavát is
dalomnak e világ

nemcsak Szeged
a Hold vagy Párizs
de falum legalább

 

El kell dobni

                  a kést
vagy szorítani bátran

a külszínt megutáltam

ahhoz hogy éljek de kevés
az evés és lélegzetvétel

rend kell
bensőnkben is szabadság
tisztán akarok élni
méltón
mi lehetne az élet
önmagához

része vagyok
a létnek
okosan kell bánnom időmmel
nem szórhatom
a kavicsom
bárhogy s -hová

el kell dobni a kést
vagy használni bátran

 

A semmi fordul

                       másoldalára:
ez a minden

ha feldobom: sátán
ha leesik: isten

ki tudná ezt a világot eltalálni

csak rázni kell a markunkban
csak rázni

 

Játszhattál volna

                        boldogan
ma még csermely holnap folyam
élhettél volna boldogan
nagy életet hosszú hullámút
öleltél volna boldogan
árban az árért kis folyam
egyre szépülőbb emberibb
medret vájhattál volna ezret
s csak egy felé tenger felé
futtattak volna mind a medrek

bolygók verhetnék habodat
csillaghalak szánthatnák mélyed
s sorsod míg tart: remek kísérlet
magadnak s újabb nemzedéknek

nem izzadt gyöngy de okos élet

élhettél volna boldogan
ma még csermely holnap folyam

 

Nehéz a szó

fojtogató
köd és pára
lebeg utána
tömött-tömör teherhajó
s vad csukódó hullámuszálya
lebeg utána
a tarajok mik megmaradnak
csak köd csak pára
lebeg utána míg eloszlik
s a szó habokba
merül s úszik megrakodva
vagy alászáll a mély fenékre
hogy az isten se veszi észre
   én nagyon-nagyon rossz orvos lennék
   s mennyi mennyi még a betegség
szó
   verseim inflációja
   vállrafektet a kásás hóba
   nehéz nehéz már szólni merni
   könnyebb nyelvembe szegeket verni
   fagyott érdes bőrét a hónak
   harapdálni míg számra szó fagy
ne panaszt
és ne hiúságot!
ereim indás jégvirágok
tüdőm páráll
milyen melegség
űzi mégis az ember testét?
s milyen nagy erő kell felszökellni
és újra szólni szólni merni!
mert könnyű a csizmák nyomában
henteregni hóban meg sárban
de a fejig fel s fel a szívig
csak az lobog aki fagyban is izzik
s nem elég a szánalom bágyadt
biztatásod már megutáltat
   hogy fúj a szél!
   a fák az ágak
   mintha magukba hajlanának

segíteni!

bősz szél ha támad
ne ágakat törj s ne a fákat
vagdald hogy megszűnjön a szél

fújd vissza!

vagy fogd be a szádat
harapd le nyelved
ne beszélj

 

Megáll a szél

csak rám mered
és homlokomra levelek
csudálkoznak peregve

sok dolgától a hegy nem ér rá
elém jönni de a patak
musttal szalad a hegy alatt
hogy ízével köszöntsön

a füst a kéményünk fölül
lehajlik hozzám szédelegve
könnyes ködöt csókol szememre
míg kinyílik a kiskapu

 

Végtelen rét havában

megfürödtem lelkem mélyéig

fölöttem nagy madarak húztak
körülöttem nyulak lapultak
békés óriás hegy-ökrök
gerincére meztelen
felszaladtam sütkérezni
lágyékukat csiklandoztam
erdő-szőrüket húzgáltam
óriás testük meg se mozdult
lomha testük meg se moccant

hiábavaló fényemre
ostorral pattintott apám
mondta:
   tirhulj beste kölyke
   szemenszedett láss dologhoz
   önnön-fényű mást világíts
   aranymarkú nekem is szórj
   mókuskedvű bút nevettess
   fennlovagló szállj apádhoz
   gyémántszemű nézz magadból
   napjaidból láss jövődbe

kiförmedvén haragját rajtam
haragpiros arca felé
számat fülemig járattam
meglóbáltam minden lábam
hegy-tehenek gerincéről
völgyi patakba lóbáltam
léket rúgtam a jegébe

apám:

   tirhulj beste kölyke
   alávaló láss dologhoz
   világcsúfja nem bolondozz
   harangszájú ne kolompolj
   lásd bajunkat renyhe kölyke
   minket lehúz ne ficánkolj
   viaszlelkű
   emberek sorsához lágyulj

elszipogván keservét rajtam
felugrottam nagy nevetve
s le a völgybe!
cigánykerekeket vetve
sityakommal tejet merni
szaladtam a völgyi kúthoz
hej de mélyen nem volt semmi
s még szólt: állj félrébb az útból!

apám sittyentett utánam
nagy parittyakő-hangjával
én ugyan félre nem álltam
lezuhantam sírva-ríva
mondtam:

   én eddig csak sírtam
   ne tanítson engem senki
   emberek sorsán vajúdtam
   megpróbálnék már nevetni

nagylihegve így talált rám
nem szólt kézenfogott apám

később:

   te mákonyos szemű
   álomjáró dologhoz láss
   vágyad csak pelleerejű
   s rosszat nem lendíthet jobbá
   ólomkezű szaporázzad
   madárlelkű hullj a földre

mondtam:

   vágyam el nem hagyhat
   azt fogom én már csülökre

magamban:

   no beste kölyke
   lóringáló láss dologhoz
   önnön-fényű mást világíts
   aranymarkú másnak is szórj
   mókuskedvű bút nevettess
   fennlovagló szállj apádhoz
   gyémántszemű nézz magadból
   napjaidból láss jövőnkbe

 

Hon-

nan
tud-
nám
hogy
mi
a
rossz
ma
?

mű-
a-
nya-
got
nem
rág
a
rozs-
da
!

 

Csillagokat fűznék

ki látja?
beleharaptok a
fonálba

rágódtok rajta a
csomóig
az a néhány is szét-
szóródik

 

Meghalt

   nem élhetett örökké
rög hull
   válik fekete röggé
nagy föld alatti madarak
keringenek
   karmuk begörbül
nem bírnak kitörni a földből
kóvályognak a föld alatt
tolluk röppen
   lassan alászáll
a nyirkos időre tapad

   kint süt a Nap

 

Utazás

         az elutazóhoz:
bizonyosság a hihetetlen
rémült kattogó zene lopdos
váltakozón hitet
                  s hitetlen
dühöt-dacot a dolgos agyból
(a tiéd – mondják – megrepedt)
mert minden: hab
                  és buborék volt
minden
         és minden semmi lett

rezeghet már levél a szélben
e koranyárban és virág!
a veled-élt füvek még élnek
friss gólyák párhetes libák
ügyes vetések is túléltek
hisz feküdnöd kell mozdulatlan:
bojtorjánok-dudvák túlélnek
kaszálatlan és gyomlálatlan

dolgok sírnak bevégezetlen
mindig a te munkádra várnak
torzók torzan mind élesebben
sivalkodnak majd kiabálnak
mert már senki őket helyetted
mert már senki értük miattad
magunkat sajnáljuk feletted:
kóválygunk eztán mint a varjak

*

Azért
      csak minden "megy tovább"
eszünk iszunk szeretkezünk
az indulatok ostobák?
– bölcsekkel! – játszódhat velünk
vigasz perc-létű feledés
gyáva nyugvás vagy akarat?
– a halálnál a temetés
talán csak mi borzalmasabb:
halott körül jelölt halottak
állunk fekete fáklyaként
hantjai a benső jajoknak
gondok rögei ránk zuhognak
sírjuk magunkat is szegényt:
vállalni a legnehezebbet
az életet vinni tovább
sebezni sebződni s sebeknek
írt lelni
         odázni a halált
a végsőt
         (nem a naponkéntit)
s hinni emlék s emlékezetben
áltatva magunkat: megéri!
s példásabban s fegyelmezetten
mind többet tenni
         (csak-azért-is?)
holmi általános jövendő
s növő utódok érdekében
– nekünk már ez is elegendő

micsoda motor hajt bennünket
micsoda anyag?
         fogyhatatlan
megújuló vére szívünknek
zakatol zúg egyre vadabban
s hadakozunk karddal vagy vérttel
s még mosolyra is jut erőnk

világítunk felszított fénnyel
emberként emberek előtt!

*

hajnal
         autók bogarak
fények hangok ébredeznek
gyökerek a föld alatt
kemény koporsódba döfnek
kinn az első éjszakád
milyen volt a temetőben
kihűlt ágyad és szobád
akart hallani felőled
az is az az ember ott
akivel akkor beszéltél
hogy van? mintha ő is ott
élne? s mintha te is élnél?

gondja-bondja megmaradt?
betegsége változatlan?
teste-lelke megmaradt?
megmarad? csak más alakban?
tenni tudsz-e érte mit?
segíteni nagy bajodtól?
meggyőzik-e érveid?
indulatod nem dörömböl?
mennyi kérdés lám tolul
szomjas számra szakadatlan
várom válaszod
                  alul
formázgasd okos szavakban

*

Megvan a kerék is
                        a pótkocsi is
ma talán magvakat szállít
vagy pecsenye-csirkét
ketrecekben
halálod éjszakáján – álmomban
azért becsaptál te engem
az előző napi-hír után
bizonygattad hogy átvészelted
s csak itt-ott van egy forradás
és „rendben van Szőr” – mosolyogtad
nem is tudom
te igaz voltál!
ilyen hazugok a halottak?

*

Harang szól
               – nem érted már! –
a reggel
ráncigálja a kötelet
fogadott városodban
koppokat löknek a kövek
a tej palackokban a járdán
ásító boltajtóra vár
egy nyílószemű kirakat
egy telt asszonyra rácsodál

a város körül a mezők
párállják a dolgos nyugalmat
fűszál áll egy bogár előtt
míg mosdik: rácsöppent a harmat
látod
      mindenről tudósítlak
a család?
igen a családod megvan
megvan még de erről
nem volna szívem szólni
                           félek

 

Csüng a hold

                     az almafán
nézem: csak nem alma tán
gyémántfényben érjedő
ködkocsányú szép gyümölcs
gömbölyű és gömbölyű
párahamvas jonatán?
csüng a Hold az almafán
nézem: csak nem alma tán?

 

Nőnek fejembe

                        fák
gyökerük talpam alá ered
lépnék
      égben akadok el
lépnék
      földben megragadok

ne dűts ki szél
menni nehéz
legalább állhatok

 

Csoportkép

ő a negyedik
hátulról a harmadik sorban
ő a legsilányabb
– a szíve:
a felső zsinóron a gomb
a csöppnyi alakot pedig
a szétfröccsent iksz eltakarja

feje fölött ott kuporog
zsibbadó lábbal a jövendő

 

Színt vallok a szelekkel

a szelekkel együtt bizonyítom
hogy már tavasz van
tavasz van kertünk alatt
és csak szét kell tárnom karomat
csak szét kell tárnom karomat
s a világ beleomlik
a világ mindenestől beleomlik
mert már tavasz van
mert már anyám a fény felé fordítja
a fény elé tartja
a kéthetes tojásokat
s röntgenezi a Nappal
röntgenezi öreg szemével
a törékeny mindenséget
a törékeny mindenség ér-futásait fürkészi
hogy mi kél majd ki
fürkészi a jövendőt
a kert alatt tipegő aranybolyhokat
fürkészi az életet és színt vall
öreges mozdulása a tavasszal
és ősz hajában kunkorodik egy tincs is
s jövendő kacsák billegése
ingatja fejét jobbra-balra
s a lánykor népdalai
az újulás nász és születés
dalai türemlenek fel
s a lánykor táncai
az újulás nász és születés táncai
mozdulnak őt-kísérő-emlékező mozdulatomban
hogy tartsam arcom a Nap felé
hogy a fény elé tartsam arcom
s előhívott szeplőivel
negatívjaimat ügyeljem
hogy előhívott szeplőivel
lássam a Földet
a Földet melyet a fény elé kell végre tartani

mint anyám a tojásokat

 

Újra hó

de kemény
ez a tél
de legény!

félvállán
takaró
hermelin
kacagány

bokrozza
jégvirág
kalpagja
tetejét

kékülöm
mihaszna
otromba
erejét

fát vágat
halomba
naponta
s fogy a szén

duhaj vad
viharos
villanás
a szemén

dalolván
e szerény
e szegény
dalomat

szívemben
keserű
méreg gyűl
fojtogat

tehetetlen
e düh
kebelem
szűk kazán

tél vállán
gyönyörű
hermelin
kacagány

 

Felnyúlok:

               kéklik-e remény
vagy csak felhője van az égnek
és csak ott kóvályog szegény
– szelek fölötti – fáradt ének

sorsom hányadik harmadában
valahol a sehol fölött
megpróbálom újra a szárnyam:
tolla-e vagy csontja törött

 

Heten

voltunk
hatan maradtunk
minden percünkbe
belehaltunk

földből-szakadtan
szálltunk égbe
fel a mesébe
a mesékbe

Ratkó József
Te már tudod
a hetedik dimenzióban:
hatunkért mint jön
a halál

s ha meghalunk
hová jutunk
– ha Hozzád: akkor
minden jól van

 

Olyan fehér

                  lett a világ
sárgábbak tőle a libák
s ha lenne itt valami lélek
látszódhatna talán szürkének

 

(Forrás: Kalász László, Összegyűjtött versek. 1995., Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó.)

  Üzenet
    Szerkesztői előszó

    Bevezető
      Tengerszem írása

    Rejtvény
    Archívum